Korzyści

Oszczędzaj

Zastosowanie nowoczesne rozwiązanie technologiczne, w kotłach gazowych i olejowych z zastosowaniem odzysku ciepła ze spalin, uzyskujemy maksymalną wydajność zwiększając nawet do 100% energii cieplnej w stosunku do kotłów istniejących na rynku.

Ogrzewaj

Kotły BELCAR charakteryzują się największa sprawnością i wydajnością, a więc przy podobnym zużyciu paliwa dla przykładu istniejących kotłów na rynku, a innowacyjne zastosowane technologiczne w kotłach belcar, użytkownik oszczędza nawet o połowę mniejsze koszty na zakup paliwa (gazu czy oleju opałowego)

Dbaj o środowisko

Kotły BELCAR uzyskują największą wydajność i nie emitują CO2 do atmosfery, zastosowana technologia jest jedyna na świecie (zimny komin®). Zatem dbajmy o własne zdrowie, środowisko i o własny portfel.